ClickCease תאונות אישיות | האתר של עו"ד אלי דסה

תאונות אישיות

יש לכם שאלות בנוגע לתאונות אישיות? השאירו פרטים לקבלת ייעוץ

מהו ביטוח תאונות אישיות?
הכיסוי הביטוחי כולל נזקי גוף שנגרמו למבוטח עקב תאונה, בכל זמן ומקום בעולם, למעט בחריגים ע"פ המצויין בפוליסה. תלמידים בבתי ספר מבוטחים בפוליסת תאונות אישיות תלמידים. גם בגנים פרטיים הילדים לרוב מבוטחים. כך גם באגודות ספורט, מועדוני צלילה, מכוני כושר וכיו"ב.

מהי "תאונה"?
תאונה מוגדרת לרוב כאירוע פתאומי ובלתי צפוי מראש, ואשר גרם למבוטח לנזק גוף. מחלה כאמור אינה תאונה.

מהי ההגדרה של "תאונה" על פי הפוליסה?

כפי שניתן להבין מן הכותרת של פוליסת הביטוח ("פוליסת ביטוח תאונות אישיות"), הכיסוי יינתן אך ורק לנזקי גוף שנגרמו למבוטח כתוצאה מ"תאונה". בפוליסת הביטוח עצמה מוגדר מראש איזה מקרה יחשב כתאונה לצרכי הביטוח ואיזה לא יחשב כתאונה.

הכיסוי הביטוחי: 

הכיסוי הביטוחי שניתן לבעלי פוליסות ביטוח שכאלה הוא נרחב. הכיסוי כולל נזקי גוף שנגרמו למבוטח בעקבות רוב סוגי התאונות, בכל שעה ובכל מקום בעולם, למעט מקרים חריגים שלגביהם מצוין בפוליסה במפורש שלא יחול הכיסוי של חברת הביטוח. מקרים אלו משתנים מפוליסה לפוליסה ולכן חשוב מאד לברר מראש, עוד לפני רכישת פוליסת ביטוח תאונות אישיות, אילו מקרים מכוסים על ידה ואילו מקרים מוחרגים (יוצאים מן הכלל).

 

ישנם מקרים ספציפיים שבהם החוק מחייב את רכישתה של פוליסת ביטוח תאונות אישיות בעבור קבוצות מסוימות של אנשים. למשל: פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, אגודות ספורט שונות ומכוני כושר. 

מכוני כושר וגופי ספורט דומים מחויבים על פי החוק לבטח את כל המשתמשים במתקניהם בפוליסת ביטוח תאונות אישיות. במקרה של פציעה כתוצאה מפעילות ספורט במסגרת זו, יוכל הנפגע לתבוע את הפיצויים המגיעים לו ישירות מחברת הביטוח שביטחה את המקום שבו קרתה התאונה. זאת, ללא כל קשר לשאלה האם התאונה אירעה בעקבות רשלנות כלשהי של אחד הצדדים. זאת כיוון שאין כל דרישה להוכיח רשלנות בשביל לקבל את הפיצוי הנקוב בפוליסת תאונות אישיות. 
 

מהי ההגדרה של המושג "נכות" על פי פוליסת תאונות אישיות?

על מנת שהמבוטח יקבל את הפיצוי המגיע לו בהתאם לתנאי הפוליסה, עליו להוכיח כי התאונה הותירה בו "נכות". המושג נכות מוגדר אף הוא באופן ספציפי בפוליסת הביטוח. לכן, אך ורק מקרים אשר מתאימים להגדרה המופיעה בפוליסה, יזכו את המבוטח בכספי הפיצויים. הפירוש שניתן למילה "נכות" משתנה אף הוא מפוליסה לפוליסה אך ניתן לומר כי ברוב המקרים, המבחנים שיערכו על ידי חברת הביטוח לצורך קביעה האם המבוטח נותר בנכות או לא כתוצאה מן התאונה, הינם המבחנים לקביעת נכות המפורטים בגופו של חוק ביטוח לאומי

 

 

איך מחשבים את גובה הפיצוי המגיע לנפגע?

בפוליסות ביטוח תאונות אישיות, נקבע באופן ברור מהו הפיצוי שישולם על ידי חברת הביטוח במקרה של מות הנפגע. סכום זה נקבע על ידי המבוטח עצמו בעת רכישת הפוליסה וניתן לשינוי בכל רגע בהתאם לרצונו של המבוטח. ככל שהסכום הנ"ל גבוה יותר, כך תיקבע פרמיה גדולה יותר לתשלום ולכן כל מבוטח עושה את החשבון בהתאם לצרכיו ויכולתו הכלכלית בעת רכישת פוליסת הביטוח. 

כאשר המבוטח נפגע בתאונה וכתוצאה מכך נגרם מותו, הסכום שישולם ליורשיו על ידי חברת הביטוח, הינו הסכום המפורט בפוליסת הביטוח תחת הסעיף של "מקרה מוות". אולם, מה קורה כאשר כתוצאה מן התאונה המבוטח לא נפטר אלא נותר בנכות לצמיתות? במקרים אלו, מחשבים את גובה הפיצוי בהתאם לשיעור הנכות שנקבע באחוזים מהסכום המפורט בפוליסת תאונות אישיות בסעיף "מקרה המוות". כך לדוגמא, אם חברת הביטוח התחייבה לשלם על פי הפוליסה, במקרה מותו של המבוטח, סכום של 500,000 ₪, ולאותו מבוטח נגרמו בעקבות תאונה שעבר 10% נכות לצמיתות, תשלם לו חברת הביטוח בגין נכותו זו סכום של 50,000 ₪. סכום זה הינו 10% (בהתאם לשיעור נכותו) מן הסכום שהיה משולם על ידי חברת הביטוח במקרה והמבוטח היה נפטר בעקבות אותה תאונה.

 

 

התיישנות התביעה:

תביעות על פי פוליסות ביטוח תאונות אישיות, מתיישנות בחלוף תקופה של 3 שנים מיום קרות הנזק ולא לאחר 7 שנים כפי שרבים חושבים. המשמעות היא שעל הנפגע להגיש לבית המשפט את התביעה לקבלת הפיצויים המגיעים לו על פי תנאי הפוליסה, בתוך 3 שנים לכל היותר מיום קרות הנזק (יום התאונה ברוב המקרים). אחרת, אם יחול איחור כלשהו (אפילו של יום אחד) בהגשת התביעה לבית המשפט, תתיישן התביעה והנפגע (או יורשיו במקרה של מוות) לא יוכלו לתבוע את הכספים המגיעים להם מחברת הביטוח. רבים המקרים בהם מחוסר ידיעה של תקופת ההתיישנות הקצרה הקבועה בחוק לתביעות שכאלה, נפגעים רבים מאבדים את זכותם לקבלת פיצויים בהתאם לתנאי פוליסת ביטוח תאונות אישיות, ועל כן יש להיות ערים לנושא זה במהלך הטיפול בקבלת הפיצויים. 

חשוב מאד לזכור בעניין זה כי תביעה או פנייה לחברת הביטוח עצמה, במהלך תקופת 3 השנים הללו שמאז קרות התאונה, אינה עוצרת את מרוץ הזמן ולכן אין להסתפק בה. כאשר רואים שהליך המשא ומתן מול חברת הביטוח אינו עומד לפני סיום, ומועד ההתיישנות שצוין לעיל קרב ובא, מומלץ שלא להמתין ולהגיש את התביעה לבית המשפט המתאים. רק מהלך של הגשת התביעה לבית המשפט המתאים בתוך תקופת 3 השנים, גורם לעצירת מרוץ ההתיישנות ומאותו הרגע, לא תהיה יותר כל מגבלה של זמן על ניהולו של ההליך המשפטי מול חברת הביטוח.

 

 

לסיכום, תביעות בהתאם לפוליסות ביטוח תאונות אישיות הינן מסובכות ביותר, שכן מדובר בהגדרות שונות שניתנות על ידי חברות הביטוח למושגים הרלוונטיים ובאופן שבו מפרשים את תנאי הפוליסה. מאחר וברוב המקרים מדובר בתביעות לקבלת סכומי כסף משמעותיים ביותר, הן בעקבות נכות צמיתה (לצמיתות) והן בעקבות אובדן כושר עבודה, ישנם מקרים בהם חברות ביטוח מנהלות "מלחמת חורמה" מול המבוטח, על מנת לנסות ולהימנע מלשלם לו את תגמולי הביטוח, או לשלם לו כמה שפחות. 

אי לכך, מומלץ מאד לנפגעי התאונות ומשפחותיהם להיות מיוצגים על ידי עורך דין העוסק בפוליסות ביטוח תאונות אישיות, בכדי לוודא שזכויותיו של הנפגע ממומשות עד תום, וכי הפיצוי שמשולם על ידי חברת הביטוח הינו הפיצוי הגבוה ביותר שניתן לקבל על פי תנאי הפוליסה. 

לקבלת ייעוץ ללא התחייבות וללא עלות התחלתית - ניתן לפנות למשרדנו.

  • Facebook

בצלאל 3‏, רמת גן‏

טלפון: 03-559-9913

מייל: dassa.law@gmail.com